Trụ bong bóng họa tiết bóng lớn 36” màu xanh

220,000