Ly đựng bắp & que cắm Hello kitty

42,000

1 bộ 6 cái