Bịch 50 cái bong bóng màu trắng nhũ

50,000 48,000