Bịch 50 bong bóng nhũ màu xanh dương đậm (xanh biển)

50,000 48,000